Papeleks, üyelerine ve hesap güvenliğine oldukça önem vermekte, bu doğrultuda en iyi müşteri hizmetlerini sağlama konusunu fazlasıyla ciddiye almaktadır. Olası bir kimlik hırsızlığı ya da sahtecilik eyleminin önlenmesi amacı ile Müşterini Tanı (KYC) politikasını da hassas bir şekilde uygulamaktadır. Papeleks’de işlem hesabı oluşturduktan sonra ve alım-satım işlemi yapmaya başlamadan evvel yerine getirmeniz gereken basit bir prosedür bulunmaktadır. Bahsedilen prosedür, bütün işlem hesaplarının emniyet ve güvenliğini temin etmektedir.

KYC politikasının amacı; Papeleks bünyesinde bulunan müşterileri, hizmet ve işlemleri değerlendirip olası bir riski azaltmak, kara para aklanmasının önlenmesiyle ilgili çalışanları bilinçlendirmek ve bu doğrultuda şirket faaliyetlerini kara para aklanmasının önlenmesi hakkında kanun ve terörizmin finanse edilmesinin önlenmesi hakkında kanun başta olmak kaydıyla yürürlükte bulunan mevzuat gereği yerine getirildiğini müşterilere bildirmektir.

KYC politikası dahilinde, şirket faaliyetlerine zarar gelmemesi için haklarında “tanıma politikası” gerçekleştirilen üyeler, Papeleks’te sunulan bütün hizmetlerden faydalanan ve KYC politikasındaki unsurları kabul eden gerçek kişileri ifade eder.

1-) Kimlik Doğrulama

Papeleks, KYC politikası gereğince yürürlükte bulunan mevzuat ve firma içi diğer politikalar dahilinde şu önlemleri almaktadır:

A. Müşteriye ait kimlik bilgilerini doğrulama

B. Müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemler neticesinde yararlanıcının tespiti için gerekli tedbirleri alma

C. Müşteriler tarafından yapılacak işlemin nitelik ve amacı hakkında tatmin edici bilgi edinme

D. Müşteriyi ve müşteri tarafından gerçekleştirilen işlemleri izleme ve o müşterinin profili ile karşılaştırma

E. Yüksek riskli olarak görülen müşterileri ve işlemleri izleme.

“Müşterini tanı politikası” doğrultusunda müşteri kimlikleri, müşteri ve firma arasında hizmet ilişkisi kurulmadan veya ilgili müşteri herhangi bir işlemde bulunmadan evvel tamamlanır. Firma ile müşteri hizmet ilişkisi oluşturulurken, müşterinin Papeleks’te hesap açma amacı ile platformda yapacağı işlemler hakkında bilgi sahibi olunacaktır. Papeleks, kara paranın aklanmasının engellenmesine yönelik kanun hükümlerine uygun bir politika izler.

2-) Üyelikte Talep Edilen Belgeler

Gerçek kişi kullanıcılarından talep edilen belgeler şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı sureti (TC Kimlik numarası ve fotoğrafıyla birlikte)
 • İkametgah adresi
 • Telefon numarası ve e-mail adresi

Tüzel kişi kullanıcılarından talep edilen belgeler ise şunlardır:

 • İmza sirküsü ve sirküde yetkilendirilen kişiye ait nüfus cüzdanı sureti (TC kimlik numarası ve fotoğrafla birlikte)
 • Vergi levhası
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Telefon numarası ve e-mail adresi
 • İkametgah adresi
 • Firma kaşesi ile beraber imzalanmış matbu formu

3-) Kimlik Doğrulama Prosedürünün Uygulanacağı Haller

Hizmet ilişkisinin kurulduğu an (parasal değerden bağımsız olarak) kimlik doğrulaması yapılmaktadır. Ayrıca şu durumlarda da kimlik doğrulama prosedürü uygulanmaktadır:

 • Bir adet kripto para alım ve satış işleminin ya da birden fazla ilişkili işlemlerin toplam miktarı 100.000 TL (Yüz Bin) veya daha fazla ise,
 • Bir adet kripto para takas işleminin ya da birden fazla ilişkili işlemlerin toplam miktarı 100.000 TL (Yüz Bin) veya daha fazla ise,
 • Yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında, şüpheli işlem bildiriminin gerekli olduğu durumlarda,
 • Daha önce sağlanan kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda herhangi bir şüphenin ortaya çıkması halinde,
 • Papeleks üzerinde işlem yapan kullanıcının, ilgili işlemi üçüncü bir şahsın yararına gerçekleştirmesi halinde; gerek işlem yapan kullanıcıdan ve gerekse yararına işlem gerçekleştirilen üçüncü taraftan kimlik doğrulaması istenmektedir.

Kullanıcının kendi şahsına işlem yaptığını taahhüt ettiği, fakat üçüncü bir kişi için hareket ettiğinden şüphe duyulması halinde, gerçek kişinin kimliğini tespit etmek amacıyla bütün önlemler alınır. Papeleks, mevzuat gereğince sitede ve her türlü ortamda bulunan evrakları düzenleme tarihinden, kimlik tespitiyle ilgili bilgileri ise en son gerçekleştirilen işlem tarihinden itibaren 8 yıl boyunca saklayacak ve talep edilmesi halinde ilgili taraflara ibraz edecektir.

Yanlış veya eksik bilgilerle hesap açma girişiminde bulunan kullanıcılar, talep edilen belgeleri ibraz etmeyi reddeden kullanıcılar, terörizmin aklanması ve suç gelirleriyle ilgili olarak uluslar arası ortamlarda yayınlanan listelerdeki kullanıcılar, Avrupa Birliği’nin 1 Numaralı yönergesi, Strasburg ve Viyana Konvansiyonu, Avrupa Birliği’nin 2 numaralı yönergesi, Palermo Sözleşmesi, Avrupa Birliği’nin 3 numaralı yönergesi, Egmont Grubu, Basel İlkeleri ve Wolfsberg Prensiplerine aykırı eylemlerde bulunan kullanıcılar, para aklama amacıyla firmanın bilgi sisteminde terörizm finansmanı ve diğer mali suç unsurlarıyla ilgili (organize suçlar, dolandırıcılık vb.) olumsuz bir kaydı bulunan kullanıcılar, kumar ve illegal bahis işlemleri gerçekleştiren kullanıcılarla hizmet ilişkisi kurulmamaktadır!

4-) Papeleks İlkeleri

 • Güvenilirlik
 • Dürüstlük
 • Toplumsal yararı gözetmek
 • Şeffaflık
 • Kara paranın aklanmasıyla mücadele
 • Çevreye saygı