Son güncelleme tarihi: 19.11.2019

Bu Kullanım Koşulları, sizin için (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) ve Papeleks Exchange’in (bundan böyle “Papeleks” olarak anılacaktır) arasında bir elektronik anlaşma oluşturur. Kullanıcının bu web sitesini kullanımı, Papeleks tarafından sağlanan tüm hizmetler, ürünler ve içerikler buna dahildir.

Burada kullanıldığı şekliyle “Papeleks”, aksi belirtilmedikçe, sahipleri, direktörleri, yatırımcıları, memurları, çalışanları, temsilcileri veya diğer ilişkili taraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Papeleks Şirketini ifade eder.

Bu Kullanım Koşulları, kullanıcının siteyi ziyaret edip etmeyeceğini ve Papeleks’in hizmetlerini, ürünlerini ve içeriğini seçerken dikkatle düşünmesini gerektiren önemli hükümler içermektedir. Lütfen bunları kabul etmeden önce bu Kullanım Şartlarını dikkatlice okuyun.

Kullanıcı, Papeleks’in tüm hizmetlerinin, ürünlerinin ve içeriğinin kullanımıyla bağlantılı olarak kullanıcı için geçerli olabilecek her türlü yasa, kural ve yönetmeliği anlamak ve bunlara uymakla sorumludur.

Bu Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikasını ve Site'de yayınlanmış olan diğer tüm politikaları referans olarak içermektedir. Bu Kullanım Koşullarını kabul ederek Kullanıcı, Site'de yayınlanan tüm politikaları kabul etmiş sayılır.

KULLANICININ KULLANIM KOŞULLARINI KABUL ETMEMESİNDE KULLANICI, BU SİTEYE ERİŞİM İZNİ ALAMAMAKTADIR VE PAPELEKS HİZMETLERİ, ÜRÜNLERİ VE İÇERİĞİNİ KULLANMAMALIDIR.

1. Tanımlar

1.1. Bu Kullanım Koşullarında kullanılan büyük harfle yazılmış terimler, aşağıdaki tanımlara uygun olarak yorumlanacaktır:

1.1.1. Hesap: Kullanıcı tarafından Platformda kayıtlı bir hesap anlamına gelir.

1.1.2. Temel Para Birimi: Ticaret çiftindeki ilk sembol anlamına gelir.

1.1.3. Alıcı: Platform üzerinden kripto para kazanmak için bir Sipariş gönderen Kullanıcı anlamına gelir.

1.1.4. Komisyon: Herhangi bir üçüncü tarafın (örneğin banka, banka dışı finans kurumu, ödeme hizmeti sağlayıcısı, vb.) adına bir ücret anlamına gelir.

1.1.5. Kripto para birimi: Değerin eş düzey olarak sayısallaştırılmış dijital temsilini (örneğin, bitcoinler, eterler, vb.) ifade eder.

1.1.6. Para yatırma: Hesaba Para transferini içeren bir İşlem anlamına gelir.

1.1.7. Fiat para birimi: Hükümetin yürürlüğe koyduğu ülkede kanun hükmünde kararname, yönetmelik veya kanunla yasal ihale olarak belirlenen devlet para birimi anlamına gelir.

1.1.8. Fonlar: Kripto para ve / veya Fiat para birimi anlamına gelir.

1.1.9. Teminat Ticareti: Kullanıcı, kendi yerine borçlanan Fonlar ile ticaret yapabildiği durumda (yani, bu pozisyonun gerçek miktarından daha az kendi Fonu kullanarak bir pozisyon açabilir) kaldıraç ticareti anlamına gelir.

1.1.10. Sipariş: Kullanıcının kripto parayı satın alması veya satması talimatı.

1.1.11. Kişisel Bilgiler (kişisel bilgiler): sizi kişisel olarak tanımlayan veya sizi tanımamıza yardımcı olabilecek bilgiler (ör. Adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, işlemleriniz vb.).

1.1.12. Platform: Papeleks tarafından kripto paralar ticaretine izin veren bir ortam anlamına gelir.

1.1.13. Devrilme ücreti: Papeleks tarafından Kullanıcı bakiyesinden gelecek 4 saatlik bir pozisyona geçiş yapmak için harcanan tahmini ücreti ifade eder.

1.1.14. Satıcı: Platform üzerinden kriptoparalar satmak için bir sipariş veren kullanıcı anlamına gelir.

1.1.15. Hizmetler: Papeleks tarafından sağlanan tüm ve herhangi bir hizmet anlamına gelir.

1.1.16. Site: https://www.Papeleks.com adresindeki Papeleks internet sitesidir.

1.1.17. Depolama: Terkedilen Hesaplardan veya artık desteklenmeyen kripto para birimlerinden bakiyelerin (Fiat para biriminde ve / veya kripto parada) depolanmasını içeren Papeleks hizmeti anlamına gelir.

1.1.18. İşlem ücreti: tamamlanan her bir İşlem için Papeleks'e ödenecek bir ücret anlamına gelir.

1.1.19. İşlem Fiyatı: Alıcı tarafından Hizmet tarafından gerçekleştirilen her bir İşlemle ilgili olarak ödenen toplam fiyat anlamına gelir.

1.1.20. İşlem: (i) Kripto para birimlerinin veya Fiat para birimlerinin Kullanıcı tarafından hesabına aktarılması anlamına gelir (“Mevduat İşlemi”); (ii) Kripto para birimlerinin veya Fiat para birimlerinin Kullanıcılar arasında transferi (“İşlemlerin Ticareti”), (iii) Kripto para birimlerinin veya Fiat paralarının Hesabından çekilmesi (“Para Çekme İşlemi”).

1.1.21. Kullanıcı: Hizmetleri kullanan bir kişi veya bir kuruluş anlamına gelir, Kullanım Koşullarını takip etmeyi kabul eder ve bir Hesap sahibidir.

1.1.22. Çekilme: Kullanıcı Hesabından kendi banka hesabına veya başka bir finans kurumunda açılan bir hesaba Fonların aktarılmasını içeren bir İşlem anlamına gelir.

1.2. Bağlamın, tekil olanı ifade eden sözcükleri kabul ettiği yerlerde çoğul ve tam tersi olacaktır.

2. Hizmetlerin kapsamı

2.1. Hizmetler, Platformun tüm Kullanıcılarının diğer Kullanıcılarla Şifreli Para Ticareti yapmalarına izin verir.

2.2. Kullanıcının ikamet yerine bağlı olarak, Kullanıcı Sitenin tüm işlevlerini kullanamayabilir. Kullanıcının bulunduğu yere ve / veya Kullanıcının bu Siteye eriştiği yerdeki kurallara ve yasalara uymak kullanıcının sorumluluğundadır.

2.3. Kullanıcı, İşlem Yapma İşlemlerini tamamlarken diğer Kullanıcılarla ticaret yaptığını ve Papeleks’in bu İşlemlerde aracı olarak hareket ettiğini, herhangi bir işlemin karşı tarafı olarak değil, kabul ettiğini ve kabul ettiğini kabul eder.

3. Kullanıcı hakları ve sorumlulukları

3.1. Kullanıcı, Kullanım Koşullarını kabul ettiği ve gerçekte geçerli olduğu sürece, Siteye ve Hizmetlere giriş ve kullanım hakkına sahiptir. Siteyi kullanarak, Kullanıcı, burada belirtilen şart ve koşulları kabul etmeyi ve bunlara uymayı kabul eder.

3.2. Kullanıcı, Siteyi veya Papeleks tarafından sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanmadan önce, Kullanım Şartlarının tamamını dikkatli bir şekilde okumayı taahhüt eder.

3.3. Kullanıcı, Hizmetlerin kullanımıyla ilgili tüm geçerli yasalara ve yönetmeliklere uymayı taahhüt eder.

3.4. Kullanıcı, bakiyeyle sınırlı olmamak kaydıyla, hesabındaki tüm değişiklikleri ve değişiklikleri takip etmeyi taahhüt eder.

3.5. Kullanıcı derhal (yani, keşif anından hemen sonra) Papeleks’i hesabındaki olağan dışı, şüpheli, belirsiz veya anormal değişiklikler hakkında bilgilendirir. Geç bildirimde bulunulması ya da bilgilendirilmemesi durumunda,Kullanıcı Kullanım Koşullarının ihlalinden sorumlu olacaktır ve Papeleks, ilgili devlete ya da ulusal makamlara rapor verilmesi de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir ilave adım atma hakkına sahip olacaktır.

3.6. Kullanıcı, İşlem yapıldığı zaman, Platformun, Alıcıların ve Satıcının kendi adlarına ve onların adına açılmış Hesaplarına gönderilen ve / veya şifreli para miktarlarını ve / veya şifrelerini gönderir ve kabul eder.

3.7. Kullanıcı, Papeleks'in hesabının veya şifresinin yetkisiz bir şekilde kullanılmasına derhal bildirilmesini veya başka bir güvenlik açığının e-posta yoluyla info@Papeleks.com.tr adresine bildirilmesini taahhüt eder. Söz konusu kuralları ihlal eden herhangi bir Kullanıcı, Papeleks veya Sitenin herhangi bir kullanıcısı tarafından meydana gelen zararlardan feshedilebilir ve bundan sonra sorumlu tutulabilir.

3.8. Kullanıcı, Hizmeti, para aklama, yasa dışı kumar işlemleri, terör örgütü finansmanı veya kötü niyetli saldırı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir türden suç faaliyeti gerçekleştirmek için kullanmamayı taahhüt eder.

3.9. Kullanıcı, üçüncü taraf haklarının ihlal edilmesi veya yürürlükteki yasaların ihlali nedeniyle Papeleks’e karşı ortaya çıkarılan tüm zararlardan ve tüm sorumluluklardan sorumludur.

3.10. Kullanım Koşullarında yer alan hiçbir şey, Kullanıcının ihmallerinden kaynaklanan hile, ölüm veya kişisel yaralanmaya ilişkin sorumluluğu dışlamaz veya sınırlandırmaz; yasaların işleyişinin ima ettiği şartların ihlali veya yasalarca sınırlandırılmayacak ya da çıkarılmayacak herhangi bir başka yükümlülüğü ihlal etmez.

3.11. Kullanıcıların kişisel hedeflerine, mali durumlarına ve risk istekliliğine göre tasarlanan herhangi bir İşlemin kendileri için uygun olup olmadığının belirlenmesinden tek başına sorumludurlar.

3.12. Hesabınıza eklenen tüm ödeme araçları, banka hesabı olabilir, kredi kartı, banka kartı veya başkaları Hesap sahibinden sonra adlandırılmalıdır. Aksi takdirde herhangi bir girişimde sahtekârlık sayılacaktır.

4. Kullanıcının temsilcileri ve garantileri

4.1. Bir Hesabı kaydederek, Kullanıcı açıkça aşağıdakileri beyan ve taahhüt eder:

• Bu Site ve Hizmetlere eriştiği ülkedeki ve / veya ülkesindeki kuralları ve yasaları takip eder;

• Bu Kullanım Koşullarını kabul etti;

• En az 18 yaşında ve bu Kullanım Koşullarını kabul etme ve Kripto para birimleriyle ilgili işlemlere katılma hakkına sahiptir.

4.2. Kullanıcı, sadece bu Şartlarda belirtilen şartlara uygun olarak İşlemleri gerçekleştirmek için Platformu kullanacağını ve bunların usulüne uygun olarak yetkilendirildiğini ve Platformdaki İşlemlere girme kapasitesine sahip olduğunu beyan ve taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, Hesaba yatırılan Fiat para birimini ve kripto paranın Kullanıcıya ait olduğunu ve yasal kaynaklardan türetildiğini beyan ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı, herhangi bir kripto para birimini kendi hesabından yalnızca cüzdanlarına çekeceğinden daha fazla beyan ve taahhüt eder, aksi takdirde Papeleks'in bu tür bir geri çekilmenin sonuçları için herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.5. Kullanıcı, yürütülen tüm İşlemlerin herhangi bir üçüncü tarafın veya geçerli yasaların haklarını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt eder.

4.6. Kullanıcı, kişisel verilerin ve tanımlayıcılarının, suçların ve vergi amaçlarının önlenmesi ve / veya Kullanıcı tarafından talep edilen hizmetin sağlanması gibi yasal yükümlülükler nedeniyle uygun şekilde yetkilendirilmiş üçüncü taraflarla paylaşılabileceğini anlamaktadır.

5. Papeleks'in hakları ve sorumlulukları

5.1. Papeleks, Kullanıcının Kullanım Koşullarını yerine getirmemesi ya da gereğini yerine getirmemesi durumunda Kullanıcı Hesabını askıya alma ve tüm Şifreleme-para birimini veya / veya Fiat parasını bloke etme hakkına sahiptir.

5.2. Papeleks, Servislere en yüksek düzeyde, gerekli özeni göstererek ve bu Kullanım Koşullarına uygun olarak sağlamayı taahhüt eder.

5.3. Papeleks’in sorumluluğu, aktarılan kripto parasının alınmasını sağlamak için makul teknik çabaları kullanmakla sınırlıdır. Papeleks Kullanıcısı olmayan bir kullanıcıya kripto para işlemlerini başlatırken, Papeleks sorumluluğu, gerekli teknik verilerin kripto-para birimi ağına aktarılmasını sağlamakla daha da sınırlı olacaktır.

5.4. Yasaların izin verdiği ölçüde Papeleks, herhangi bir zarardan, zarara uğramadan, gelir kaybından, iş kaybından, fırsat kaybından, veri kaybından, dolaylı veya dolaylı zarardan sorumlu değildir.

5.5. Papeleks, internet bağlantısında herhangi bir arıza, arıza, gecikme veya kesintiden veya sitemizin herhangi bir zamanda kullanılmamasının nedenlerinden sorumlu değildir.

5.6. Papeleks, bu tür işlemlerin operatörleri olan üçüncü şahısların kusuru ile yapılan ödemelerin işlenmesindeki gecikmeden sorumlu değildir.

5.7. Belirli bir ülke ya da devletin mevzuatında değişiklikler olması durumunda, sonuçları Platform üzerinde sunulan bir kripto paranın daha sıkı bir düzenlemesi olan Papeleks, belirli bir çiftle ticareti kısıtlayabilir mevzuattaki bu değişikliklere tabi olan Kullanıcılar için böyle bir kripto para. Böyle bir durumda Kullanıcı, yalnızca kripto para işleminin sınırlı bir kısmını harici bir adrese çekebilir.

5.8. Yolsuzluk durumunda Papeleks, isimler, adresler ve talep edilen diğer tüm bilgiler dahil olmak üzere gerekli tüm bilgileri, hile ve hilelerin ihlali ile ilgili yetkili makamlara bildirmeyi taahhüt eder. Kullanıcılar, herhangi bir zamanda, dolandırıcılık veya diğer yasadışı faaliyetleri araştıran herhangi bir yetkili makamın talebi üzerine hesaplarının dondurulabileceğini kabul eder.

5.9. Bu terimlerdeki hiçbir şey Papeleks'in ihmallerinden kaynaklanan sahtekarlık, ölüm veya kişisel yaralanmalar için sorumluluğu dışlamaz veya sınırlamaz; yasanın işleyişinin ima ettiği şartların ihlali veya yasalarca sınırlandırılmayacak ya da çıkarılmayacak herhangi bir diğer yükümlülük.

6. Papeleks'in temsilcileri ve garantileri

6.1. Papeleks, Servislere makul özen ve beceri ile ve bu Kullanım Koşullarına uygun olarak sağlayacaktır.

6.2. Platformda yapılan tüm alım ve satım emirleri, Alıcılar ve Satıcılar birbirleriyle tanışmadığı şekilde anonim bir şekilde yönetilecektir. İşlem Fiyatı, geçerli İşlem ücretleri ile birlikte Platform üzerindeki ihale sürecine katılan Alıcılar ve Satıcılar tarafından yapılan gerçek eşleşen siparişler temelinde hesaplanır.

6.3. Papeleks, kripto paraları satın alma veya satma emirlerinin ardından, bu tür siparişlerin iptal edilemeyeceğini veya geri çevrilemeyeceğini beyan ve garanti eder. Her Kullanıcı tarafından kendi hesabında ve ilgili Kullanıcı adına satın alınan tüm Şifreleme puanlarını tutar.

7. Fikri mülkiyet hakları

7.1. Bu sitedeki tüm içerik Papeleks'in malıdır ve aksi belirtilmedikçe telif hakkı, patent, ticari marka ve diğer geçerli kanunlarla korunmaktadır.

.2. Papeleks ve Sitede kullanılan ticari markalar, ticari isimler, hizmet markaları ve logolar (bundan sonra “Ticari Markalar” olarak anılacaktır) Papeleks’in ve ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Sitede kullanılan yazılımlar, uygulamalar, metinler, resimler, grafikler, veriler, fiyatlar, esnaflar, grafikler, video ve ses materyalleri Papeleks'e aittir. Ticari Markalar ve Sitedeki diğer içerikler, manuel veya otomatik olursa olsun hiçbir şekilde veya hiçbir şekilde kopyalanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, yeniden yayınlanamaz, yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, alıntılanamaz, toplanamaz veya dağıtılamaz. Siteden herhangi bir başka içeriğin veya başka bir amaç için ağa bağlı bir bilgisayar ortamındaki herhangi bir içeriğin kullanımı kesinlikle yasaktır; Bu tür herhangi bir yetkisiz kullanım, telif hakkı, patent, ticari marka ve diğer ilgili yasaları ihlal edebilir ve cezai veya hukuki cezalarla sonuçlanabilir.

7.3. Papeleks fikri mülkiyetin korunmasını destekler. (i) geçerli, tescilli bir ticari marka veya hizmet markasına sahip olduğunuz bir markanın ihlali için bir ticari marka iddiası veya (ii) iyi niyetli bir telif hakkına sahip olduğunuz herhangi bir materyal için bir telif hakkı hak talebinde bulunmak isterseniz, lütfen info@Papeleks.com.tr adresine bir e-posta gönderin.

8. Kullanıcı doğrulama

8.1. Tüm İşlemler için tanımlama ve doğrulama prosedürleri (“Müşterinizi Tanın” veya “KYC” olarak da bilinir) gereklidir. Platformun tüm yeni ve yeni Kullanıcıları doğrulama prosedürünü geçmelidir. Papeleks, Platform işlevini doğrulama geçirmemiş olan Kullanıcılara sınırlama hakkını saklı tutar. Kullanıcı, KYC kapsamında gerekli belgeleri ve bilgileri sağlamayı reddederse, Papeleks, Hizmet sunumunu Kullanıcıya derhal feshetme hakkını saklı tutar.

8.2. Kullanıcı Papeleks'e burada yer alan doğru ve ilgili belgeleri ve kişisel bilgileri vermeyi taahhüt eder. Kullanıcının sahte belgeler ve yanlış kişisel bilgiler sunması durumunda, bu tür davranışlar hileli bir etkinlik olarak yorumlanacaktır.

8.3. Kullanıcı, Papeleks'i doğrudan veya dolaylı olarak (üçüncü taraflar aracılığıyla) yetkilendirir, doğrulama amacıyla verilen bilgilerin uygunluğunu ve doğruluğunu kontrol etmek için gerekli gördüğü her türlü soruşturmayı yapar. Aktarılan Kişisel Veriler, verileri korumak için kesinlikle gerekli ve güvenlik önlemleri ile sınırlı olacaktır.

9. Hesap Bakımı

9.1. Site, kullanıcının kişisel ve ticari olmayan kullanımları içindir. Papeleks, Site ve Hizmetin güvenliğini sağlama konusunda ihtiyatlıdır. Papeleks'e kaydolarak, Kullanıcı Papeleks'e kayıt işleminin gerektirdiği güncel, doğru ve eksiksiz kişisel bilgileri sağlamayı ve bu bilgileri güncel tutmayı kabul eder.

9.2. Kullanıcının Platformda sadece bir Hesabı kaydetmesine izin verilir. Böylece, herhangi bir ek Hesap askıya alınabilir.

9.3. Kullanıcı, kendisi dışında herhangi bir Hesap kullanmayacağını veya herhangi bir Kullanıcıya ait Hesaba herhangi bir zamanda erişmeyeceğini veya başkalarına yetkisiz erişim elde etmesine yardımcı olacağını kabul eder.

9.4. Papeleks, Hesap fonlaması / geri çekilmesi için miktar limitleri önerme hakkını saklı tutar. Papeleks, günlük, aylık ve tek işlem tutarı limitlerini önerebilir.

9.5. Kullanıcı, parola, e-posta, cüzdan adresi, cüzdan bakiyesi ve Hesapları ile yapılan İşlemler de dahil olmak üzere tüm faaliyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Hesaplarındaki bilgilerin gizliliğini korumakla sorumludur. Kullanıcı Hesabı ile ilgili herhangi bir şüpheli etkinlik varsa, Papeleks, dokümanları doğrulama da dahil olmak üzere Kullanıcıdan ek bilgi talep edebilir ve inceleme süresi için Hesabı dondurabilir. Kullanıcı bu güvenlik taleplerine uymak veya Hesaplarının feshini kabul etmekle yükümlüdür.

9.6 Kullanıcı, e-postanın güvenli bir iletişim yöntemi olarak kabul edilmeyeceğini ve asla Kişisel bilgilerin iletilmesi için kullanılmaması gerektiğini kabul eder.

9.7. Papeleks'den önceden açık bir izin almadan Hesapların oluşturulması veya kullanılması, ilgili tüm Hesapların ve tüm bekleyen satın alma / satma siparişlerinin derhal askıya alınmasıyla sonuçlanacaktır. Bunu yapmak veya başkalarına yardımcı olmak için herhangi bir girişim (Kullanıcılar veya diğer üçüncü taraflar) veya bu amaç için talimatların, yazılımların veya araçların dağıtımı, söz konusu Kullanıcı Hesaplarının sona ermesine neden olacaktır. Fesih, bu tür bir ihlal için münhasır bir çözüm değildir ve Papeleks, Kullanıcıya karşı daha fazla işlem yapmaya karar verebilir.

9.8. Kullanıcının Hesabı ile imzaladığı tarihten itibaren altı (6) aydan daha uzun bir süre geçmesi veya Fon hesabının yatırılması durumunda, Papeleks'in bu Hesabı terkedilmiş olarak kullanma hakkı vardır. Bu durumda, Kullanıcıya yedi (7) gün önceden e-posta bildirimi ile bu hesaba Depolama ücreti uygulanacaktır. Papeleks, burada belirtilen Depolama ücretini tahsil edecektir. Sıfır bakiyesi olan Terk edilmiş Hesaplar devre dışı bırakılacaktır.

10. İşlemler

10.1. Platform, Kullanıcının kripto paraları satın almak veya satmak için Emirleri göndermesine izin verir.

10.2. Kullanıcı, Siparişin yalnızca dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra sunulduğunu ve Kullanıcının yürütmenin sonuçlarını anladığını ve kabul ettiğini kabul eder. Kullanıcı, Sipariş yürütüldüğü anda, bu işlemin geri alınamaz olduğunu ve iptal edilemeyeceğini kabul eder. İşlemler, Alıcının ve Satıcının Emirlerinin Satıcı ve Alıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın eşzamanlı olarak icra edileceği ve icra tarihinde ve saatte gerçekleştiği kabul edilecektir.

10.3. Kullanıcı, varış etiketinin belirtilmemesi, yanlış bir şekilde belirtilmesi (özellikle XRP, XLM) veya referans numarasının yanlış olarak belirtildiğini (Fiat işlemleri için), Kullanıcı ödemeyi veya en azından işlem hızını kaybedebileceğini kabul ve beyan eder.

10.4. Minimum ve maksimum sipariş miktarı her işlem çifti için farklılık gösterir ve Sipariş verirken Ticaret Sayfası'nda görülebilir.

10.5. Kullanıcı, Fiat para birimindeki Para Yatırma ve Para Çekme İşleminin bazı banka doğrulamaları ve çekleri nedeniyle gecikebileceğini kabul ve beyan eder. Benzer şekilde, ve kripto para birimi ağlarının doğası gereği, Kullanıcı Kripto para birimlerini kendi hesabına / hesabına para yatırma ve geri çekmenin zaman alabileceğini kabul eder ve kabul eder.

10.6. Doğrulanmamış kullanıcıların Hesap oluşturulduktan sonra kırk sekiz (48) saat içinde herhangi bir Şifreleme parasını kendi Hesabından çekmelerine izin verilmez.

10.7. Kullanıcının, Kullanıcı tarafından başlatılmayan Hesaplarında, bilinmeyen mevduatlar ve para çekme işlemleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, işlem etkinliğini keşfettiği takdirde, Kullanıcı bu durumu Papeleks'e derhal haberdar edecek ve Papeleks tarafından gönderilen talimatları takip edecektir. Aksi takdirde Papeleks, soruşturmanın sonuna kadar Hesabı dondurabilme hakkını saklı tutar.

10.8. Papeleks, bu gibi İşlemlerin yerine getirilmesinde yer alan bankalar dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, finansal kurumların bir talebinde halihazırda Para Çekme İşlemi'ni iptal etmek veya geri çağırmak zorunda kalabilir. Bu gibi durumlarda, Kullanıcı böyle bir talebin nedenlerini bulmak için Papeleks ile işbirliği yapmayı zorunlu kılar.

10.9. Bitcoin (ETH) için minimum depozito miktarı 0.001, Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Zcash (ZEC), DASH ve Bitcoin Gold (BTG) minimum depozito miktarı gibi diğer kripto para birimleri için 0.0001'dir. Miktar belirtilenden azsa, paralar Kullanıcı Hesabı'na aktarılmaz.

10.10. Papeleks, akıllı sözleşmeler yoluyla Ethereum (ETH) depozitosunu ve / veya çekilmesini desteklemez.

11. Marj ticareti

11.1. Marj Ticareti, Papeleks tarafından belirlenen belirli ücretlere, limitlere ve koşullara tabi olan uzun ve kısa pozisyonlar için kullanılabilir.

11.2. Kullanıcı, Rollover ücretini ödedikten sonra, bir sonraki 4 saat için açılmış bir pozisyon açabilir.

11.3. Her durumda, açılmış bir durum, açıldığı günden itibaren 360 gün içinde kapatılmalıdır.

11.4. Bir kripto-para piyasasında volatilite ve sürekli değişiklikler nedeniyle Papeleks, Kullanıcıya iki hafta önceden haber vererek açık pozisyonu herhangi bir zamanda kapatma hakkını saklı tutar. Pozisyon kapama işlemini iptal etmek için, Kullanıcı, Papeleks tarafından kapsanan açık pozisyonunda eksik tutarı kapatmak için Hesaplarını yenilemek zorundadır. Kullanıcı bir bildirimden sonra konumlarını kapatmaz veya kapatmazsa, bu konum otomatik olarak kapatılabilir. Papeleks pozisyon kapatma nedeniyle meydana gelen kayıpları kapsamaz.

11.5. Kullanıcı, Papeleks, bakiyelerinin negatif gitmesini önlemek için, herhangi bir açık para biriminin fiyatı (yani işlemin ilk sembolü) olduğunda Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunarak veya bildirmeksizin herhangi bir açık pozisyonu kapatma hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder. çift) bir pozisyon açılırken Kullanıcı tarafından belirtilen 'stop loss price' değerine yaklaşır.

11.6. Kripto para pazarındaki duruma bağlı olarak, herhangi bir açık pozisyon “stop loss fiyatının” başlangıcından önce kapatılabilir. Nerede, kapanış fiyatı “stop loss fiyatından” farklı olabilir. Papeleks, pozisyon kapatma nedeniyle meydana gelen kayıpları kapsamaz.

11.7. Kullanıcı, Papeleks platformunda marj alım satım koşulları altında açılan pozisyonun, pozisyonu en düşük fiyattan kapatmak için gerekli işlem hacimlerini ayırma olasılığı bulunmadığı takdirde stop-loss fiyatından önce kapatılabileceğini kabul ve beyan eder. Marj ticareti arayüzündeki tahmini kapanış fiyatı gerçek kapanış fiyatından farklı olabilir.

11.8. Papeleks, Kullanıcının ilgili ücretleri ödemek için yeterli parası yoksa veya 360 günü aşan bir pozisyon açması durumunda Kullanıcıya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın açık pozisyonu kapatma hakkını saklı tutar.

11.9. Kullanıcı, pozisyon kapandığında Papeleks platformunun, kripto-para piyasasında anlık değişikliklerden dolayı nihai fiyattan farklı olabilecek yaklaşık kapanış fiyatını kabul ettiğini ve kabul ettiğini kabul eder.

12. Depolama

12.1. Depolama ücreti, varlıkların Kullanıcı tarafından talep edilene veya Hesap sıfır dengeye ulaşana kadar herhangi bir kripto para birimini ve fiat para birimini depolamak için Papeleks tarafından ücretlendirilir.

12.2. Depolama ücreti günlük olarak aşağıdaki gibi ücretlendirilir:

USD, EUR, GBP günlük 2

RUB günlük 100

BTC günlük 0.003

BCH günlük 0.003

ZEC günlük 0.003

DASH günlük 0,003

BTG günlük 0,003

ETH günlük 0,06

LTC günlük 0,4

XRP günlük 1

XLM günlük 1

12.3. Kullanıcının hesabında borçlandırılan depolama ücreti, Geri Ödeme'ye tabi olamaz.

12.4. Kullanıcının mevcut varlık miktarını geri almak istemesi durumunda, destek talebinin info@papeleks.com adresine yapılması gerekir. Papeleks bu talebi aldıktan sonra, Kullanıcıya uygun bir talimat gönderecektir.

12.5. Papeleks, Depolama ücretini ve ücretini kapatma hakkını saklı tutar.

13. İşlem ücreti

13.1. Kullanıcı, tamamlanan her bir İşlem için Papeleks İşlem ücretini ödemeyi kabul eder.

13.2. İşlemden önce, Kullanıcı Ücret Tarifesi sayfasında yayınlanan İşlem ücreti oranlarını dikkate almalıdır. Ancak, Papeleks, ücret tarifesi ücretlerini zaman zaman Ücret Tarifesi sayfasındaki güncellemeleri yayınlama hakkını saklı tutar.

13.3. İşlem ücreti tutarı, ilgili İşlemden sonra işlem çiftindeki “/” sembolü ile belirtilen para biriminde otomatik olarak kesilir. Böylece, BTC / USD için ücret USD cinsinden ücretlendirilir; ETH / BTC için ücret BTC'de tahsil edilir.

13.4. Minimum işlem ücreti, minimum para birimine eşittir. Fiat para birimi için 0.01'e eşittir, Kripto para için para birimine bağlıdır. İşlem ücreti Yuvarlama politikasına göre ücretlendirilir.

13.5. Minimum ve maksimum fiyat, asgari ve azami sipariş miktarı her işlem çifti için farklılık gösterir ve sipariş verirken Ticaret Sayfasında görülebilir.

13.6. Belirli sipariş türleri için, İşlem ücreti 'Ücret Tarifesi' sayfasında yayınlananlardan farklı olabilir. İşlem ücreti oranı, siparişin uygulanmasından önce açıklanacaktır.

13.7. İşlem ücreti, diğer masraflar ve ücretlendirme prosedürü Papeleks tarafından tek taraflı olarak zaman zaman değiştirilebilir / gözden geçirilebilir ve bu değişiklikler Sitede yayınlandıkları anda yürürlüğe girer.

14. Yuvarlama politikası

14.1. Tüm finansal hesaplamalar için Papeleks, yuvarlama politikasını Platform lehine kullanır. Papeleks, Fiat para birimlerini ayırıcıdan sonraki 2. basamağa yuvarlar. Kripto para birimleri için Yuvarlama politikası, kripto para birimine bağlı olarak değişir.

14.2. Süreç optimizasyonunun amacı için, Platformdaki bazı kalemler (para birimleri, kripto paralar vb. Dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) işlemleri, Kullanıcı Hesabına yansıtılmayacak ve bir birim bütünleştiği anda görünecektir.

15. Yasal işlemler

15.1. Papeleks, Papeleks Hesabınızı herhangi bir zamanda, yasaların gerektirdiği ölçüde makul olduğuna inandığımızda ya da ilgili hükümet yetkilisi ya da önleme için tanınmış kuruluş tarafından verilen tavsiyelere uymak için herhangi bir zamanda askıya alma ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

15.2. Hesabı yasa dışı amaçlar için kullanmak kesinlikle yasaktır. Papeleks herhangi bir şüpheli faaliyeti ilgili kanun uygulamasına rapor edecektir.

15.3. Kullanıcı, aşağıdakilerle ilgili işlemler için Hizmetleri kullanmadıklarından emin olmalıdır:

• kara para aklama, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının çoğalması;

• insan kaçakçılığı;

• yasadışı olan veya tanıtım, teklif veya pazarlama yasadışı olan veya yasadışı, müstehcen veya pornografik içerikle bağlantılı olarak sunulan, çocuklara veya küçüklere cinsel duruşlarda gösterilen herhangi bir mal veya hizmet, propaganda veya anayasaya aykırı kuruluşların işaretlerini gösterir. savaşı yüceltme ya da insan haysiyetini ihlal etme;

• telif haklarını, sınai mülkiyet haklarını veya herhangi bir kimsenin diğer haklarını ihlal edecek herhangi bir mal veya hizmet, tanıtım, teklif veya pazarlama;

• arkeolojik bulgular;

• ilaçlar, narkotikler veya halüsinojenler;

• her türlü silah;

• yasa dışı kumar hizmetleri;

• Ponzi, piramit veya diğer “hızlı zengin olma” şemaları;

• Herhangi bir ticari ambargoya tabi mallar;

• Küçüklere zarar veren ve yasaları ihlal eden ve özellikle reşit olmayanların korunmasıyla ilgili hükümleri içeren medya;

• vücut parçaları veya insan kalıntıları;

• korunan hayvanlar veya korunmuş bitkiler;

• silahlar veya patlayıcı maddeler; veya

• Diğer yasa dışı ürünler, hizmetler veya işlemler.

16. Hesap güvenliği

16.1. Kullanıcı, Parola, e-posta, cüzdan adresi, bakiye ve Hesapla yapılan İşlemler dahil olmak üzere tüm etkinliklerin de dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Hesaplarının kimlik bilgilerinin gizliliğini korumakla sorumludur.

16.2. Papeleks personeli, Kullanıcıdan şifresini açıklamalarını istemez. Kullanıcının aldığı veya Papeleks sitesi dışında parola sorduğunu belirten web sitesinin Papeleks Kullanıcının bir web sitesinin gerçek olup olmadığı konusunda şüphe duyuyorsa, web sitesinin EV SSL uyumlu olmasını sağlamalıdır (Güvenlik Sertifikası Doğrulaması, bir web tarayıcısının adres çubuğunda gösterilir).

16.3. Hesaba ilişkin bir güvenlik ihlali riskini azaltmak için Kullanıcı şifresini düzenli olarak (en az her üç (3) ila altı (6) ay) değiştirmek tavsiye edilir. Papeleks ayrıca, Kullanıcıya, birisinin Kullanıcı hakkında bildiği veya topladığı bilgilerden veya bir anlamı olan bir paroladan kolayca tahmin edilebilecek bir parola seçmemesini önerir. Kullanıcı, hiç kimsenin hesabına erişmesine izin vermemeli veya Kullanıcının Hesabına erişmesini izlememelidir.

16.4. Kullanıcının hesabı ile ilgili herhangi bir güvenlik kaygısı, giriş bilgileri, parola veya diğer güvenlik özellikleri kaybolması, çalınması, yanlış kullanılması, izinsiz kullanılması veya başka bir şekilde tehlikeye düşürülmesi durumunda Kullanıcının parolayı değiştirmesi önerilir. Kullanıcı, Hesabın, giriş bilgilerinin, şifrenin veya diğer güvenlik özelliklerinin kaybolmasından, çalınmasından, kötüye kullanılmasından veya yetkisiz kullanımından haberdar olmak için gereksiz gecikme olmaksızın Destek Servisi ile iletişime geçmelidir. Papeleks’i bilgilendirme konusundaki gereksiz gecikmeler yalnızca Hesabın güvenliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda Kullanıcının sonuç olarak herhangi bir zarardan sorumlu olmasına neden olabilir. Kullanıcı, bir başkasının Hesabına eriştiğinden şüphelenirse, Kullanıcı ayrıca uygun bir devlet kurumuna başvurmalı ve olayı rapor etmelidir.

16.5. Kullanıcı, e-posta adresinin güvenliğini sağlamak ve sadece Kullanıcı tarafından erişilebildiğinden emin olmak için gerekli özeni göstermelidir, çünkü e-posta adresi parolaları sıfırlamak veya Kullanıcı ile iletişim kurmak için kullanılabilir. Hesabın güvenliği. Papeleks, bir e-posta hesabının ihlali nedeniyle sorumlu tutulamaz; bu, yetkisiz bir İşlemin doğru bir şekilde onaylanmasıyla sonuçlanır. Kullanıcı Hesapları ile kaydedilen e-posta adreslerinden herhangi birinin tehlikeye düşmesi durumunda, Kullanıcı bu Destek Ekibinin farkında olduktan sonra gereksiz gecikme olmaksızın ve ayrıca kendi e-posta servis sağlayıcısına başvurmalıdır.

16.6. Kullanıcının bir Herkese açık, paylaşılan veya kendi bilgisayarını Hesaba erişip erişmediğinden bağımsız olarak, Kullanıcı her zaman giriş bilgilerinin tarayıcı tarafından saklanmamasını, önbelleğe alınmasını veya başka şekilde kaydedilmesini sağlamalıdır. Kullanıcı, giriş bilgilerinin veya şifrelerin kullandıkları bilgisayar tarafından saklanmasına izin veren hiçbir işlevselliği asla kullanmamalıdır.

16.7. Kullanıcının kullandığı ek ürünler veya hizmetler ek güvenlik gereksinimlerine sahip olabilir ve Kullanıcı kendisine bildirilenlerle ilgili bilgi edinmelidir.

16.8. Para Çekme İşlemleri yapmak için iki faktörlü kimlik doğrulaması etkinleştirilmelidir.

17. Kullanım koşullarının sona ermesi

17.1. Kullanıcı, Kullanım Koşullarını feshedebilir ve bekleyen işlemlerin giderilmesini takiben, istediği zaman Hesaplarını kapatabilir.

17.2. Kullanıcı ayrıca Papeleks'in, kendi takdirine bağlı olarak, sınırlama olmaksızın Siteye ve hesabına erişimini sona erdirme hakkına sahip olduğunu kabul eder: Hizmetin sınırlandırılması, askıya alınması veya sona erdirilmesi; Kullanıcı Hesapları, Siteye ve içeriğine, hizmetlerine ve araçlarına erişimi yasaklar, barındırılan içeriği geciktirir veya kaldırır ve sorunları veya olası yasal yükümlülükleri oluşturduğunu düşünürsek Kullanıcıları Siteden uzak tutmak için teknik ve yasal adımlar atır. Üçüncü şahısların fikri mülkiyet hakları veya bu Şartların mektubu veya ruhuna uymayan davranışlar. Buna ek olarak, uygun durumlarda ve kendi takdirimize bağlı olarak, Kullanıcıların Hesaplarını herhangi bir nedenle sınırlama olmaksızın herhangi bir nedenle askıya alabilir veya feshedebiliriz: (1) Site'ye veya başka bir Kullanıcı hesabına yetkisiz erişim sağlama veya başkalarının girişimlerine yardım sağlama girişimleri. (2) herhangi bir içeriğin kullanımını sınırlayan veya koruyan yazılım güvenlik özelliklerinin üstesinden gelmek, (3) Para aklama, yasa dışı kumar işlemleri, terörizmi finanse etme veya diğer suç faaliyetleri gibi yasa dışı faaliyetlerde bulunmak için Hizmetin kullanımı, (4) ihlaller Kullanım Koşulları, (5) İşlemler için ödeme veya hileli ödeme yapılmaması, (6) beklenmedik operasyonel zorluklar veya (7) Papeleks tarafından yasal ve zorlayıcı olduğu düşünüldüğü takdirde kolluk kuvvetlerinin veya diğer devlet kurumlarının talebi üzerine düzenlenir. Papeleks, tamamen kendi takdirine bağlı olarak hareket eder.

17.3. Papeleks ayrıca, altı (6) ay veya daha uzun bir süre boyunca etkin olmayan ve / veya Sitemizi veya Hizmetimizi değiştirmek veya devam ettirmek için onaylanmamış Hesapları veya Hesapları iptal etme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, Papeleks'in kendilerine veya Hesaplarının feshi veya Siteye erişim için herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul eder.

17.4. Hesabın askıya alınması, geçmiş işlemlerden dolayı işlem ücretlerinin ödenmesini etkilemez. Fesih üzerine, Kullanıcı hesabına yatırılan paraların transferini sağlamak için geçerli bir banka hesabı bilgisi veya kripto para birimi adresi sağlayacaktır. Papeleks, Papeleks tarafından belirtilen zaman dilimlerinde Kullanıcının talebini takiben en kısa zamanda para birimlerini transfer edecektir.

17.5. Papeleks, Kullanıcı Hesabı'nın kredi bakiyesini kendisine gönderecektir, ancak bazı durumlarda uluslararası bir ödemeye aracılık edebilir ve bu veya faydalanıcı banka masrafları düşebilir. Papeleks, bu ücretlerin ödemeyi göndermeden önce Kullanıcıya açıklanmasını sağlamak için makul çabayı gösterecektir; Ancak, önlenemediği durumlarda, Kullanıcı bu ücretlerin her zaman önceden hesaplanamayacağını ve söz konusu masraflardan sorumlu olduğunu kabul ettiğini beyan eder.

18. Hizmetlerimiz

18.1. Tüm Hizmetler, “OLDUĞU GİBİ”, açık ya da zımni hiçbir şekilde garanti edilmeksizin sağlanmaktadır.

18.2. Papeleks, Siteyi çalışır durumda tutmak için çalışacaktır; Ancak, tüm çevrimiçi hizmetler zaman zaman aksama ve kesintilerden muzdariptir ve Papeleks, Kullanıcının sonuç olarak yaşayabileceği herhangi bir aksama veya zarardan sorumlu değildir. Bu nedenle Papeleks, Siteye erişimin kesintiye uğramadan veya hiçbir gecikme, arıza, hata, eksiklik veya iletilen bilgi kaybı olmayacağına dair herhangi bir garanti vermemektedir.

18.3. Papeleks, Kullanıcının Site Kullanım Koşullarına uygun olarak normalde Siteye erişebilmesini sağlamak için makul çabayı gösterecektir. Papeleks, Siteyi bakım amacıyla kullanmayı askıya alabilir ve Kullanıcıya bildirimde bulunmak için makul çaba gösterecektir. Kullanıcı, acil durumlarda bunun mümkün olmayacağını kabul eder.

19. API, Widget'lar ve Mobil uygulamalar

19.1. API istekleri, 10 dakika başına 600 istekle sınırlıdır. Bu limit aşılırsa, 10 dakika süreyle yasaklanabilir. Örneğin, ilk dakikada 600 sorgu gerçekleştirirseniz, bir sonraki sorgu yalnızca 9 dakika + 1 saniye sonra mümkündür.

19.2. Papeleks, Kullanıcının Verileri Kullanıcı Sitesine yerleştirmek için kullanması için widgetlar sağlayabilir. Kullanıcı, orijinal değiştirilmemiş ve değiştirilmemiş hallerinde widgetları kullanmakta serbesttir.

19.3. Papeleks, Hesaba erişim sağlamak için kullanılabilecek mobil uygulamalar (“mobil uygulamalar”) sağlayabilir. Bu mobil uygulamaların kullanımı, bu Kullanım Koşullarına tabidir.

20. Finansal ve yasal tavsiye

Papeleks, Papeleks tarafından sağlanan Hizmetler ile ilgili olarak herhangi bir mali, yatırım veya hukuki danışmanlık sağlamamaktadır. Papeleks, Kripto paraların fiyatını, çeşitliliğini, volatilitesini ve Kripto para birimlerinin fiyatını etkilemiş olan olaylar hakkında bilgi sağlayabilir, ancak bir yatırım veya finansal tavsiye olarak görülmemeli ve bu şekilde yorumlanmamalıdır. Kripto paraları satın alma veya satma kararı, kullanıcının kararıdır ve Papeleks, uğradığı herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.

21. Vergilendirme

21.1. Kullanıcı, Papeleks Hizmetlerinin kullanımından kaynaklanabilecek tüm vergi ve harçlarını ödemeyi taahhüt eder ve Kullanıcının ikametgah yönetmeliğine göre ödenmelidir.

21.2. Papeleks, Vergi ve harçları hesaplama ve ödeme yükümlülüğü nedeniyle Kullanıcı tarafından yapılan herhangi bir ihlalden sorumlu değildir.

22. Bildirimler ve iletişim

22.1. Papeleks, Kullanıcı tarafından sağlanan iletişim bilgileri dikkate alınarak, Papeleks'e sunulan herhangi bir iletişim vasıtası ile Kullanıcıya bildirimde bulunma ve bildirme hakkını saklı tutar.

22.2. Kullanıcı, Kullanım Koşulları tarafından istenirse, elektronik formda herhangi bir bildirim almayı ve bunlara bağlı olmayı açıkça kabul eder.

22.3. Papeleks'in ana resmi bilgi kanalı Papeleks Blogu

23. Yönetim hukuku ve anlaşmazlık çözümü

Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmı geçersiz, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olarak kabul edilirse, bu kısım ayrılabilir olarak kabul edilir ve kalan kısmın geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez.

24. Sorumluluk sınırlaması

24.1. Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, Papeleks’in aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Papeleks’in herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Papeleks’i gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının bitcoin varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa bitcoin varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.

Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

Kullanıcı tarafından kimlik bilgilerinde ve adres bilgilerinde meydana gelen değişiklikler ivedilikle Papeleks’e bildirilecektir. Bu değişikliklerin Papeleks’e bildirilmemesi nedeniyle Papeleks’a yüklenebilecek bir sorumluluk ve talep hakkı bulunmamaktadır. Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Papeleks, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Papeleks’e her hangi bir sorumluluk atfedilemez.

24.2. Papeleks, Kullanıcı tarafından başlatılan İşlemler için, 10.9 maddesinde belirtildiği üzere, öngörülen sınırların altında sorumlu olmayacaktır.

25. Tazminat

Kullanıcı, zararsız Papeleks ve memurlarını, direktörlerini, çalışanlarını, acentelerini ve üçüncü şahıs servis sağlayıcılarını her türlü talep, maliyet, gider, zarar, yükümlülük ve zararlardan korumak ve bunlara karşı savunmayı, tahakkuk ettirmeyi ve tutmayı kabul eder. Papeleks tarafından doğrudan veya dolaylı olarak (i) Kullanıcının bu Siteyi kullanması ve bu Sitede bulunan Hizmetlerden yararlanması ve bu Sitede bulunan hizmetlerden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere) tür ve nitelik; (ii) Kullanıcının Kullanım Koşulları'nın herhangi bir hükmünü veya burada yer alan politikaları veya sözleşmeleri ihlal ettiğini; ve / veya (iii) Kullanıcının herhangi bir fikri mülkiyet veya diğer mülkiyet hakkı da dahil olmak üzere herhangi bir sınırlama olmaksızın herhangi bir üçüncü taraf hakkının ihlali. Bu bölümdeki tazminat yükümlülükleri, Kullanım Koşulları'nın veya Kullanıcının bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetler'i kullanımının sona ermesini veya sona ermesini sürdürebilir.

26. Değişiklikler

Papeleks, bu Kullanım Koşullarının herhangi bir bölümünü, Kullanım Koşullarının gözden geçirilmiş sürümünü Sitede yayınlayarak herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler yürürlüğe girecek ve Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı, Hizmetlerin gözden geçirilmiş Kullanım Şartlarının yayınlanmasından sonra ilk kez kullandığı ve yayınlandıktan sonra başlatılan herhangi bir faaliyet için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Kullanıcının böyle bir değişikliği kabul etmemesi durumunda, Kullanıcının yegane telafisi, Hizmetlerin kullanımını sonlandırmak ve Hesabı kapatmaktır. Kullanıcı, Papeleks'in, Kullanım Koşulları'nda yapılan herhangi bir değişiklik veya değişikliğin uğradığı zararlardan dolayı Kullanıcı'ya veya üçüncü taraflara karşı sorumlu olmayacağını kabul eder.

27. Diğer sebepler

Papeleks, Mücbir Sebep, mücbir sebeplerin değiştirilmesi veya yaptırımlar politikasında değişiklik yapılması dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere kontrolü dışındaki faktörler nedeniyle Kullanım Koşullarında belirtilen Hizmetleri gerçekleştiremiyorsa, Papeleks'in Kullanıcıya, aşağıda belirtilen Hizmetlere ve etkinlikle çakışan bir süreye ilişkin sorumluluk yükleme hakkını gizli tutar.

28. Üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar

Bu Site ve bu Sitede bulunan Hizmetler, Papeleks tarafından sahip olunmayan veya kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Papeleks, üçüncü taraf web sitelerinin içeriği, şartları ve koşulları, gizlilik politikaları veya uygulamaları için sorumluluk kabul etmez. Ayrıca Papeleks, herhangi bir üçüncü taraf web sitesinin içeriğini sansürlemez veya düzenlemez. Bu Siteyi veya bu Sitede bulunan Hizmetleri kullanarak, Papeleks'i Kullanıcının herhangi bir üçüncü taraf web sitesini kullanmasından kaynaklanan herhangi bir sorumluluktan açıkça çıkarırsınız. Buna göre Papeleks, Kullanıcının bu Siteden ne zaman ayrıldığını veya bu Sitede bulunan Hizmetler'i fark etmesini ve ziyaret edebileceğiniz başka herhangi bir web sitesinin şart ve koşullarını, gizlilik politikalarını ve diğer yönetim belgelerini incelemesini teşvik eder.

BİZE ULAŞIN

Bu kullanım koşulları ile ilgili soru ve bunların haricinde bu şartlara uygun haklarınız ve yükümlülükleriniz varsa, lütfen support@Papeleks.com adresinden bize ulaşın.